Ga naar hoofdinhoud

Preek 23e zondag, door het jaar A, 3/4 september 2011

“Ben ik soms mijn broeders hoeder?” En daar zit hem de kneep, inderdaad wij zijn elkaars hoeder. God vraagt ons oog voor elkaar te hebben en te houden. Maar niet een gemakkelijk oog, juist als iemand afdwaalt van de weg die Christus ons wijst, de weg van het Evangelie, de navolging, dan vraagt Hij ons naar die ander toe te gaan.

Preek 14e zondag, door het jaar A, 3 juli 2011

Jezus geeft rust en verlichting, ook in onze tijd waarin stressfactoren een realiteit zijn voor mannen en vrouwen. Als je Jezus navolgt krijg je een nieuw juk, een juk dat uiteindelijk zachter en lichter is.

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar A, 11/12 juni 2011

De Geest wil u en mij vervullen. Wat houdt Hem tegen? Ik denk dat wij dat zelf zijn, ongewild, onbewust, onmachtig. Gesloten door de tijdgeest. Laat dit Pinksterfeest een nieuw begin schenken in u en mij, want God vervult zijn beloften, toen op het grote Pinksterfeest, hier en nu in ons.

Preek 7e zondag van Pasen, jaar A, 4/5 juni 2011

Een week van gebed, dat is weten dat we het zonder Gods hulp niet redden. Zijn kracht, wijsheid, troost, kennis en zijn genade en voorzienigheid, alle deugden die we nodig hebben, alle gaven die noodzakelijk zijn om het Evangelie te verkondigen, zijn helende, genezende kracht, zijn inspiratie en zegen, alles wordt mogelijk als Gods Geest ons drijft.

Preek 3e zondag van Pasen, jaar A, 7/8 mei 2011

Het verhaal van pastoor Adrianus Onderwater maakt duidelijk, dat God door heel gewone mensen bijzondere dingen doet. Heel gewone mensen, maar als hun harten gloeien van liefde, als zij opkomen voor gerechtigheid en trouw, als zij over Jezus spreken en over Gods grote daden, dan wijkt de kilheid en hopeloosheid, dan ervaren we God in ons midden.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 10 april 2011

Vandaag worden we uitgenodigd te kijken naar de graven van onze tijd. Dan gaat het niet om onze begraafplaatsen naast de kerken. Er zijn andere graven, waarin mensen dood blijven, gevangen. Het is nodig om samen praten over wat die graven in onze tijd zijn. Wij moeten Jezus brengen naar de graven van onze tijd, zodat Hij kan zeggen: Kom naar buiten. Dan zal er nieuw leven zijn, ook in onze tijd, in onze kerken, in onze gezinnen.
Back To Top