Ga naar hoofdinhoud

Preek 27e zondag, door het jaar A, 4/5 oktober 2014

De echte offerande is onzichtbaar; die gebeurt in het dagelijks leven, in elk moment waarin we iets van onszelf prijsgeven omwille van God, omwille van de naaste, omwille van gerechtigheid, omwille van de vrede, omwille van de liefde. Ieder goed woord, elk moment dat we ons inhielden omwille van de ander, waarin we onze tegenzin overwonnen, ons geduld bewaarden; zeg maar alles wat Paulus in zijn hooglied van de liefde noemt. Dat is het echte offer dat wij inbrengen.

Preek 22e zondag, door het jaar A, 30/31 augustus 2014

Wanneer een samenleving Jezus niet navolgt, niet oppakt wat Jezus ons leert over God de Vader, als een samenleving haar eigen godsbeelden schept - soms een slap aftreksel van wat Jezus leert, soms iets heel anders - dan valt een maatschappij terug op haar eigen ideeën, haar eigen kracht en macht.

Preek Hoogfeest Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2014

Het mysterie van de ten hemel opneming van Maria. Zij, bij wie God thuis mocht zijn, is nu definitief bij God thuis. Het feest van de ten hemel opneming van Maria is ook ons feest. Wat zij nu heeft ontvangen, zullen wij ook eens ontvangen.
Back To Top