Ga naar hoofdinhoud

Preek 1e zondag van de Advent, jaar C, 1/2 december 2012

Jezus geeft ons een goed advies voor deze Advent-tijd: Gebruik deze Advent-tijd om meer te bidden. Vraag om kracht om staande te blijven. Ons gebed moet gericht zijn op, dat wij sterker worden in de liefde, in het geloof, in ons vertrouwen, in de wijsheid van het Evangelie, in sterker in zorg en omzien naar elkaar. Sterk in geduld om het uit te houden, sterk in trouw aan elkaar, sterk in het overwinnen van je eigen onhebbelijkheden.

Preek 1e zondag van de Advent, jaar C, 2/3 december 2006

Zijn wij, Katholieken, Christenen, dan gewoon rasoptimisten die ondanks tegenvallende resultaten in verleden en heden, toch hopen op beter? Vieren wij Advent omdat we gewoon halsstarrig vasthouden aan een onverwoestbaar optimisme? Nee, onze Adventverwachting steunt op het woord van Jezus: ‘Zie, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan het einde van de tijd’. Onze hoop steunt op het resultaat van ontelbare heiligen die in tweeduizend jaar in het klein steeds weer iets van Gods Koninkrijk mochten realiseren.

Preek 1e zondag van de Advent, jaar C, 30 november 2003

De eindtijd: Er zal een verandering doorbreken, een definitieve verandering. De lezingen van de eindtijd, zoals ze vaak genoemd worden, zijn eigenlijk lezingen van de begintijd, van dat wat gaat komen. De ene wereld maakt plaats voor een andere. Dat is het waar Jezus over spreekt, want zulke omwentelingen brengen enorme veranderingen mee en Jezus beschrijft hier de barensweeën van de geboorte van Gods Koninkrijk.
Back To Top