Ga naar hoofdinhoud

Preek 33e zondag, door het jaar B, 18/19 november 2006

We leven in de eindtijd; in de verlenging. In de verlenging komt het erop aan, daarin wordt duidelijk wie de strijd wint, daarin worden de laatste krachten getest en de tegenstander overwonnen. In de eindtijd en in de eindstrijd zal het gaan om Christus. Zoals Jezus gedurende zijn leven heeft overwonnen, zo moeten Gods kinderen in de tijd na Hem overwinnen. Die strijd omvat alle aspecten van ons leven. Zo zal ook zijn overwinning alle aspecten van ons leven omvatten.

Preek 31e zondag, door het jaar B, 4/5 november 2006

God ziet hoe wij verbonden zijn met de aarde, met de dingen, met de natuur, met ons lijf, met eten en drinken, met wat we doen, met elkaar, met alles. God zegent onze verbonden. Hij nodigt ons ook uit om onder al die verbonden een dieper Verbond te hebben, het diepste Verbond, het oerverbond, het meest fundamentele Verbond, Gods Verbond met ons.

Preek 29e zondag, door het jaar B, 21/22 oktober 2006

Jezus vraagt: ‘Zijn jullie in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt wordt?’ Het gaat hierbij om strijd, om een innerlijke strijd. Je hebt meer te strijden met jezelf dan met anderen. Strijd met Christus mee, met de engelen mee, met de heiligen mee, strijd; maar strijd eerst tegen alles wat in jezelf is blijven hangen van de oude mens, de oude Adam en Eva.

Preek 28e zondag, door het jaar B, 14/15 oktober 2006

Het ontbreekt de rijke jongeman aan innerlijke vrijheid. Maar dat geeft een paradox, die innerlijke vrijheid verkrijg je door de gebondenheden los te laten. Maar dat lukt hem juist niet. Om die band los te laten, moet je al vrij zijn. Er moet de wil zijn, en ook de wilskracht om zover te gaan.

Preek 27e zondag, door het jaar B, 7/8 oktober 2006

Ons katholieke geloof is een geloof dat uitgaat van de werkelijkheid en niet van zoiets als wat wij zouden kunnen verzinnen hoe God het misschien ook had kunnen doen als Hij deze werkelijkheid anders geschapen zou hebben. Dat God liefde is, zien wij in Christus. Jezus geeft zijn leven voor ons en toont daarmee dat God ons intens liefheeft en dat mensen ook zo kunnen liefhebben.

Preek 25e zondag, door het jaar B, 23/24 september 2006

Jezus trok met zijn leerlingen door Galilea; maar Hij wilde niet dat iemand dit te weten kwam .... niet in de publiciteit. Blijkbaar zijn er dingen die je beter in een zekere beslotenheid kunt bespreken of uitspreken dan in het openbaar. Sommige dingen vragen tijd, vragen een vertrouwd klimaat, om iets te kunnen uitleggen en te laten bezinken.

Preek 24e zondag, door het jaar B, 16/17 september 2006

Durft te verliezen. Jezus zegt: Verlies is een kans. Draag je verlies, draag je lijden en kom naar Mij toe. Zet een stap in je geloof, kom dichterbij. Leer Mij kennen op een nieuwe manier, ondervind troost die dieper gaat en ervaar ongekende vrijheid.
Back To Top