skip to Main Content

Voorbede 33e zondag, door het jaar B, 17/18 november 2018

In de laatste weken van het kerkelijk jaar, herinneren de lezingen ons aan de eindtijd. Alles in de schepping is tijdelijk. Alleen God is eeuwig. In de Eucharistieviering mogen wij nu reeds deel krijgen aan Gods eeuwige leven.
Back To Top