skip to Main Content

Preek feest van de Heilige Familie, 26/27 december 2020

Jozef en Maria zijn met de geboorte van Jezus een gezin geworden. Vandaag vieren we het feest van dat heilig huisgezin, een heilige familie. Daarover zou je heel zoete en romantische dromen kunnen hebben, maar de werkelijkheid is weerbarstig en hard. Daarom is dit gezin ook voor ons nu een voorbeeld hoe je in liefde kunt samenleven met God en elkaar.

Preek feest van de Heilige Familie, 30/31 december 2017

Onze bisschop heeft een jaar van gebed afgekondigd dat een uitnodiging is voor ieder van ons persoonlijk, maar ook heel bijzonder voor de gezinnen, om te werken aan een eigen gezinsspiritualiteit en het gebed een vaste plek te geven in het gezin.

Preek feest van de Heilige Familie, 27/28 december 2014

Wat God doet door zijn Zoon mens te laten worden is het herstel van de hele schepping door de kroon op de schepping te genezen en daarmee begint God in het gezin. Met de geboorte van Christus wordt het gezin een weg tot genezing voor man, vrouw en kind. Zo maakt Hij het gezin tot leerschool, tot huiskerk.
Back To Top