skip to Main Content

Preek oudjaar, jaar C, 31 december 2018

U kent ongetwijfeld ook de tekst uit prediker: Alles heeft zijn tijd: Wat geweest is zal weer zijn. Wat gebeurd is zal weer gebeuren: er is niets nieuws onder de zon (Prediker 1, 9).

Preek oudjaar 2016, jaar A, 31 december 2016

Geven wij de zang van ons leven nog door: Dat wat ons innerlijk beweegt, wat ons beroert, wat wij God willen toezingen, onze dankbaarheid en vreugde, onze droefheid en angst, onze nood en ons verlangen, alles wat ons bezig houdt?

Preek oudjaar, jaar C, 31 december 2012

God heeft deze wereld bedoeld als één lange keten van liefde, één aaneenschakeling van daden van goedheid en barmhartigheid. Hijzelf staat zowel aan het begin als aan het einde. Gods genade moet stromen, dat is heilseconomie. Het moet van mens naar mens en iedereen goed doen, totdat het terugkeert bij God.

Preek oudjaar, jaar C, 31 december 2003

Het Gebed van de H. Franciscus is een samenvatting van het Evangelie en een wijsheid die we in de Katholieke Kerk vinden. Wijsheid om met Gods voortdurende schepping mee te werken, niet door andere wetten en regels te bedenken en te maken, maar door met God mee te scheppen, met God mee te denken, met God mee te beminnen en te vergeven en te verzoenen en vrede te brengen en troost en hoop en liefde en waarheid.

Preek oudjaar, jaar B, 31 december 2002

Is het niet wonderlijk dat in de tijd van het individualisme, van de persoonlijke vrijheid, het eigen keuze tijdperk, mensen massaal naar dezelfde dingen kijken? Misschien zijn veel mensen wel minder individueel en vrij dan ze zelf denken.
Back To Top