Ga naar hoofdinhoud

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 5/6 april 2014

Wanneer onze geest vrij wordt door Christus, door Gods genade, dan mogen wij de kracht vragen dat God niet alleen onze bedoelingen en verlangens zuivert en inspireert, maar dat dit ook doorwerkt in heel ons menselijk bestaan, in ons doen en laten; dat we de kracht krijgen het goede te willen en het goede te doen, naar de maat van Christus; ook ons lichaam mag delen in die vrijheid, heel de mens wordt verlost.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 10 april 2011

Vandaag worden we uitgenodigd te kijken naar de graven van onze tijd. Dan gaat het niet om onze begraafplaatsen naast de kerken. Er zijn andere graven, waarin mensen dood blijven, gevangen. Het is nodig om samen praten over wat die graven in onze tijd zijn. Wij moeten Jezus brengen naar de graven van onze tijd, zodat Hij kan zeggen: Kom naar buiten. Dan zal er nieuw leven zijn, ook in onze tijd, in onze kerken, in onze gezinnen.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar A, 9 maart 2008

Vandaag worden we geconfronteerd met de dood. Hoe gaat Jezus hiermee om? Hoe staan wij tegenover de dood? Samen met Martha, Maria en Lazarus; met de leerlingen en de omstanders mogen ook wij getuigen zijn van Gods grote daden.
Back To Top