Ga naar hoofdinhoud

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 20/21 maart 2021

Op de vijfde zondag van de veertigdagentijd naderen we de Goede Week; het lijden en sterven van Jezus komt steeds dichterbij. Jezus weet het. In het Evangelie van vandaag zegt Hij: “Als de graankorrel sterft, brengt hij veel vrucht voort”. 

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 24/25 maart 2012

Jezus staat op de grens van een nieuwe wereld, en de geboorte van die nieuwe wereld betekent tegelijk een sterven van de oude wereld. Maar het vreemde is dat we niet zomaar die oude wereld zien sterven, daarvoor in de plaats sterft Christus Zelf. Zijn sterven bergt een mysterie in zich dat ons steeds opnieuw aan het denken zet.

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, jaar B, 6 april 2003

Hoe staan wij in moeilijke keuzes in ons leven? De weg kiezen waarin je veronderstelt meer te kunnen doen, meer waardering in je werk, van mensen om je heen, meer vreugde ook, meer geluk? Of de weg kiezen die je met Gods hulp bent ingeslagen, die gaandeweg een weg blijkt van tegenstand, moeilijkheden, ja, van ondergang en sterven?

Preek 5e zondag Veertigdagentijd, gewetensonderzoek, jaar B, 8/9 april 2000

Het kruisteken met wijwater. Wij water is doopwater. Het is symbool van onze nieuwe geboorte uit water en de heilige Geest. Als je daarmee een kruisteken maakt is het de bedoeling om even terug te denken aan dat bijzondere begin. Toen begon jouw persoonlijke verbond met God. Een Verbond dat vanaf die tijd van twee kanten is gekomen. Van God naar jou en van Jou naar God.
Back To Top