Ga naar hoofdinhoud

Preek op Witte Donderdag, 14 april 2022

Het Evangelie vandaag eindigt met deze woorden: Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.” Zo legt Jezus uit wat de voetwassing betekent. Hij roept op tot navolging. In die geest vieren wij de gave van de Eucharistie, het priesterschap en het gebod van de naastenliefde.

Preek op Witte Donderdag, 1 april 2021

Vanavond horen we over de voetwassing, het is een ritueel dat nu in coronatijd niet kan worden uitgevoerd. Maar we kunnen wel nadenken wat het betekent en luisteren naar het Evangelie. 

Preek op Witte Donderdag, 18 april 2019

Hem navolgen betekent dat wij op onze beurt bereid zijn de prijs te betalen voor de vrijheid van anderen. Daarbij gaat het om de diepste innerlijke vrijheid, uit liefde je leven geven voor de ander, bidden voor je vijanden, vergeven op zo’n manier dat de ander bevrijding ontvangt. 

Preek op Witte Donderdag, 29 maart 2018

Op deze avond gedenken wij hoe Jezus ons een blijvend teken naliet van zijn aanwezigheid. De Maaltijd van het Nieuwe Verbond is de gedachtenis van zijn offer, van zijn vergeving en zijn verzoening. Hij laat het ons na als een opdracht om Hem te gedenken. 

Preek op Witte Donderdag, 13 april 2017

Het wonder van de Eucharistie is niet alleen dat we door Brood en Wijn deel krijgen aan zijn Lichaam en zijn Bloed; het is ook dat Hij alles wat wij Hem aanbieden opneemt in zijn gave aan God de Vader. Zo krijgt dit alles een definitieve plaats in Gods Koninkrijk en in Gods plan met Kerk en wereld

Preek op Witte Donderdag, 2 april 2015

Elkaar de voeten wassen is dienen, bereid zijn de rotklusjes op te knappen, niet te zeggen “doe dat zelf maar”, of “dat laat ik aan een ander over”. Pas als wij Jezus in die houding navolgen kunnen wij met recht zeggen dat wij door Hem tot Kinderen van God zijn gemaakt.

Preek op Witte Donderdag, 5 april 2012

Jezus begint op Witte Donderdag opnieuw. Dit is het begin van een nieuwe uittocht, of doortocht. Niet uit Egypte of een ander concreet land, nee dit wordt een doortocht door de dood heen. Jezus gaat door de dood heen om aan de overkant te verrijzen.

Preek op Witte Donderdag, 21 april 2011

“Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Dit is een opdracht, om trouw te zijn aan onze samenkomst, trouw naar de Kerk gaan is trouw aan Hem, aan zijn oproep en opdracht. En als we dan naar huis gaan, dan gaat het erom dat we de naaste zien als onze broeder en zuster en dat we om die naaste bekommerd zijn, bereid zijn ons klein te maken, ook de vervelende karweitjes te doen voor die ander.
Back To Top