skip to Main Content

Preek 4e zondag van Pasen, jaar B, 21/22 april 2018

Op roepingenzondag staan we stil bij onze eigen roeping en de roeping tot het gewijde ambt. Tegelijk mogen we ons bewust worden dat Jezus ons oproept om te bidden voor roepingen, want elke roeping is een gave van God.

Preek 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, jaar B, 26 april 2015

Goede priesters, diakens en religieuzen zijn een bron van genade en inspiratie voor de hele gemeenschap. Andersom is een levende geloofsgemeenschap een bron van inspiratie en bemoediging voor hen. Zo is Christus' Lichaam één en wordt de Kerk vruchtbaar in deze wereld.
Back To Top