Ga naar hoofdinhoud

Preek 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, jaar B, 26 april 2015

Goede priesters, diakens en religieuzen zijn een bron van genade en inspiratie voor de hele gemeenschap. Andersom is een levende geloofsgemeenschap een bron van inspiratie en bemoediging voor hen. Zo is Christus' Lichaam één en wordt de Kerk vruchtbaar in deze wereld.

Preek 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, jaar B, 29 april 2012

Zoals Jezus ooit twaalf apostelen uitkoos, zo kiest Hij nog steeds mensen uit om alles te verlaten en zich helemaal te geven voor zijn werk. De redding van de wereld is een continue proces. Die redding is niet slechts één keer gerealiseerd door zijn kruisdood en verrijzenis, die redding moet elke dag opnieuw werkelijkheid worden door navolging van Christus, door geloof en liefde en door de inzet van heel het Lichaam van Christus, dat zijn wij.
Back To Top