skip to Main Content

Preek tijdens de Paaswake, jaar A, 15 april 2017

Wanneer het Gloria wordt ingezet, vooraf aan de verkondiging van het Paasevangelie, worden de feestklokken geluid, als hét moment dat de vreugde om zijn verrijzenis overal in de wereld mag klinken.

Preek tijdens de Paaswake, jaar A, 30 maart 2002

Wat zou ons nog van slag kunnen brengen? Als God de dood zelfs overwint! Misschien klinkt het te gemakkelijk. Ik weet het. Maar laten die omstandigheden nooit het laatste woord hebben, nooit. Één alleen heeft het laatste woord, God en Hij zegt ons: ‘Jezus is verrezen’.
Back To Top