Ga naar hoofdinhoud

Preek tijdens de Paaswake, jaar A, 15 april 2017

Wanneer het Gloria wordt ingezet, vooraf aan de verkondiging van het Paasevangelie, worden de feestklokken geluid, als hét moment dat de vreugde om zijn verrijzenis overal in de wereld mag klinken.

Preek tijdens de Paaswake, jaar A, 30 maart 2002

Wat zou ons nog van slag kunnen brengen? Als God de dood zelfs overwint! Misschien klinkt het te gemakkelijk. Ik weet het. Maar laten die omstandigheden nooit het laatste woord hebben, nooit. Één alleen heeft het laatste woord, God en Hij zegt ons: ‘Jezus is verrezen’.

Preek tijdens de Paaswake (gezinsviering), jaar A, 3 april 1999

Kan uit oorlog en geweld nog iets goeds komen? Voor wie gelooft, mag het antwoord alleen “ja” zijn. Niet omdat een oorlog uit zichzelf ooit iets goeds kan bewerken, maar omdat als wij met God meewerken het goede zal overwinnen, omdat God steeds iets nieuws zal scheppen.
Back To Top