skip to Main Content

Preek Hoogfeest van Pasen, jaar A, 20 april 2014

Alles wat hoort bij de wereld van het grootste wereldwonder tot het kleinste dorp, wetenschap en kennis, nieuwe vindingen en nieuwe inzichten, dat alles kan ons mensen niet verlossen, kan ons geen eeuwig leven schenken.

Preek Hoogfeest van Pasen, jaar A, 24 april 2011

Moest de Messias dat alles niet lijden. Moesten wij God niet doden om uiteindelijk in te zien dat wij God niet kenden? Alleen zo kon ons godsbeeld sterven en kon God als de eeuwige verrijzen, om ons het leven te brengen.

Preek Hoogfeest van Pasen, jaar A, 31 maart 2002

De hang naar geluk is een dwang geworden. Geluk is niet iets dat mag, dat je toevalt, dat je ontvangt, dat er plotseling is. Nee, geluk moet, je moet gelukkig zijn. Geluk als een recht, koste wat het kost.
Back To Top