Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest van Pasen, 11 april 2004

'Je ziet het pas als je het doorhebt'. Met andere woorden: je begrijpt niet wat er geschreven staat als je niet eerst gaat zien en geloven. Je kunt de Bijbel pas verstaan als je tot geloof bent gekomen. Je zult de verrijzenis pas inzien, als je het aanneemt in geloof.

Preek Hoogfeest van Pasen (jongerenviering), 15 april 2001

Ik zoek het leven. Het is Pasen. Dus liet ik de krant voor wat hij was, daarin vind je meer dood dan leven. Liet ik de radio en de TV, prognoses en berekeningen voor wat ze zijn, daarin vond ik geen leven, en ik wendde me naar het Evangelie, naar dit Paas-Evangelie.
Back To Top