skip to Main Content

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar B, 22/23 mei 2021

Kom, o Geest des Heren, Kom. Dat bidden en zingen we vandaag. Jezus heeft de Heilige Geest gezonden over zijn apostelen op het eerste Pinksterfeest van de Kerk. Wij gedenken deze bijzondere gebeurtenis en bidden dat de Heilige Geest ook onze harten vervult met zijn licht, dat Hij onze ziel geneest en zacht maakt wat is verstard.

Preek Hoogfeest Pinksteren, jaar B, 20 mei 2018

Het is de Heilige Geest die onze Kerk nieuw leven geeft. Op dit Pinksterfeest mogen wij samenzijn en bidden om de Heilige Geest, dat Hij ons opnieuw bezielt met een krachtig geloof en met het vuur van zijn liefde. De Geest helpt ons immer om de diepte in te gaan met ons geloof.
Back To Top