Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 11 juni 2017

We vieren vandaag feest om God Zelf, om wie God is en om hoe God zich door Jezus aan ons openbaart; God is volmaakte eenheid en op drie manieren persoonlijk met ons verbonden, God Vader, God Zoon en God heilige Geest.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 21/22 mei 2005

Iemands daden, iemands gedrag moet je soms afkeuren, maar daarmee wijs je de persoon nog niet af. Dit is een een oerchristelijke houding die al wortels heeft in het Oude Testament, in de geschiedenis van het Joodse Volk. God vergeeft de zonden, als de zondaar berouw heeft en zijn leven betert, want God bemint zijn schepselen en kent hun zwakheden.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 25/26 mei 2002

Drievuldigheid: Hij gaat inderdaad ons verstand te boven, maar niet onze ervaring. Want het is dezelfde ene God, die zich drievoudig openbaart aan ons, driemaal persoonlijk God voor ons. Maar meer dan ons verstand erover breken, mogen we eruit leven.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 23/24 mei 1999

Drie-eenheid is een levend geheim voor wie een levend geloof heeft, voor mensen die God echt willen leren kennen, persoonlijk, van hart tot hart. Die God kun je beminnen als een vader, als een broer en als een inspirerende persoonlijke kracht. Hij houdt van ons op drie verschillende manieren.
Back To Top