Ga naar hoofdinhoud

Preek 3e zondag, door het jaar B, 21 januari 2024

Op deze zondag van het Woord van God mogen we ons meer bewust worden van het belang en de kracht van Gods Woord. Vooral zoals het tot ons komt in de Eucharistie, in Jezus, het vleesgeworden Woord.

Preek 3e zondag, door het jaar C, 26/27 januari 2019

Wij zijn kinderen van God. Dat is de kern van onze roeping. Zo zijn wij hier ook samen om te naderen tot de tafel van de Heer. Hier mogen we onze roeping verdiepen en ontdekken waartoe God ons uitnodigt en waarheen Hij ons zendt.

Preek 3e zondag, door het jaar C, 23/24 januari 2016

Barmhartig ben je pas als je een deel van het lijden van de ander overneemt. Als die ander door eigen schuld in de problemen zit, door eigen halsstarrigheid of onwil, door eigen zonden, dan neem je met een daad van barmhartigheid ook een deel van die gevolgen op je.
Back To Top