skip to Main Content

Preek 3e zondag, door het jaar B, 21/22 januari 2012

Wij zijn als Kerk wel heilig, maar niet volmaakt. Heilig en volmaakt zijn niet synoniem. Heilig betekent wij bij God horen. Wij zijn van Hem. De opdracht die daarbij hoort is dat we naar Zijn volmaaktheid streven. De volmaaktheid van de Kerk vinden we in Christus en de heiligen. Die volmaaktheid komt bij ons pas gaandeweg en als we die aan het einde van ons leven hebben bereikt is dat al meer dan we mogen hopen.

Preek 3e zondag, door het jaar B, 21/22 januari 2006

Jezus zegt: “Bekeert U”. Tot iedere generatie opnieuw, tot iedere individuele mens, op het meest ongelegen moment. Voor die bekering geldt hetzelfde als wat geldt bij de roeping: “Nu, meteen, niet uitstellen, al het andere is afleiding en op de afleiding volgt de verleiding.”

Preek 3e zondag, door het jaar B, 25/26 januari 2003.

De revolutie van Jezus is een revolutie die het evenwicht herstelt. Hij erkent dat de mens tekort schiet, dat de mens bekering nodig heeft, dagelijks, een heel leven lang. Maar het is mogelijk, en Hij noemt de beste reden om je te bekeren. Niet de straf van de hel, niet de dreiging van de ondergang, maar de ultieme kans op het volmaakte geluk: ‘Het Rijk Gods is nabij’.
Back To Top