Ga naar hoofdinhoud

Preek 3e zondag, door het jaar C, 26/27 januari 2019

Wij zijn kinderen van God. Dat is de kern van onze roeping. Zo zijn wij hier ook samen om te naderen tot de tafel van de Heer. Hier mogen we onze roeping verdiepen en ontdekken waartoe God ons uitnodigt en waarheen Hij ons zendt.

Preek 3e zondag, door het jaar C, 23/24 januari 2016

Barmhartig ben je pas als je een deel van het lijden van de ander overneemt. Als die ander door eigen schuld in de problemen zit, door eigen halsstarrigheid of onwil, door eigen zonden, dan neem je met een daad van barmhartigheid ook een deel van die gevolgen op je.

Preek 3e zondag, door het jaar C, 26/27 januari 2013

Jezus heeft een soort copernicaanse wending gebracht in het godsbeeld van zijn tijd. De uiteindelijke omkering waar het in ons geloof om gaat: “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.” Dat is een enorme omkering. God is niet de zon die om ons heen draait, maar wij draaien om God als onze zon. Wij moeten niet proberen om God naar onze hand te zetten en te vragen dat Hij doet wat wij willen, maar onze geest richten naar Hem, zodat wij gaan doen wat Hij wil.
Back To Top