Ga naar hoofdinhoud

Preek 4e zondag, door het jaar C, 30 januari 2022

De lofzang op de liefde in de tweede lezing van de apostel Paulus is beroemd. In het evangelie spreekt Jezus woorden van genade en waarheid, maar die worden niet door iedereen goed ontvangen, integendeel.

Preek 4e zondag, door het jaar B, 30/31 januari 2021

Gods Woord werkt iets goeds in mensen uit; een wijs en liefdevol woord heeft macht en gezag; dat zien we bij Jezus. Om de onreine geesten van onze tijd te overwinnen, moeten we leren altijd in wijsheid en liefde te spreken. Daarvoor gaan we bij Jezus in de leer.

Preek 4e zondag, door het jaar B, 27/28 januari 2018

Leven als Kind van God, betekent dat je leeft binnen Gods Gezin, binnen zijn Kerk, dat betekent verantwoordelijkheid naar elkaar. Leven in Gods Volk, betekent dat er leiding gegeven moet worden. Het betekent ook dat de gelovige afzonderlijk bereid moeten zijn die leiding te aanvaarden.

Preek 4e zondag, door het jaar A, 28/29 januari 2017

Alles wat op nederigheid duidt, op dienstbaarheid, op mildheid, op volgzaamheid of inschikkelijkheid, dat vinden we eigenlijk wel fijn, als een andere dat heeft. Als een ander meegaand is en toegeeflijk, zacht van karakter en vriendelijk, dan vinden we dat wel fijn. Maar de vraag is of we het ambiëren voor onszelf.
Back To Top