skip to Main Content

Preek 4e zondag, door het jaar B, 30/31 januari 2021

Gods Woord werkt iets goeds in mensen uit; een wijs en liefdevol woord heeft macht en gezag; dat zien we bij Jezus. Om de onreine geesten van onze tijd te overwinnen, moeten we leren altijd in wijsheid en liefde te spreken. Daarvoor gaan we bij Jezus in de leer.

Preek 4e zondag, door het jaar B, 27/28 januari 2018

Leven als Kind van God, betekent dat je leeft binnen Gods Gezin, binnen zijn Kerk, dat betekent verantwoordelijkheid naar elkaar. Leven in Gods Volk, betekent dat er leiding gegeven moet worden. Het betekent ook dat de gelovige afzonderlijk bereid moeten zijn die leiding te aanvaarden.
Back To Top