Ga naar hoofdinhoud

Preek 7e zondag, door het jaar A, 22/23 februari 2014

Als goud het doel wordt, dan lijkt het of alle middelen zijn toegestaan, als je maar goud haalt. Zo is het bij ons niet; het goud zit al in dat wat we doen, het goud zit in onze houding, in onze woorden, in onze liefde.

Preek 7e zondag, door het jaar B, 18/19 februari 2012

Vandaag zien we vier dragers. Zij dragen een lamme. Mensen dragen mensen. Wij zijn dat dragen niet meer gewend. Er ontstaat een samenleving waarin we elkaar niet meer dragen, maar waarin alles wordt uitbesteed. Het is een illusie te denken dat we een leven van dienstbaarheid kunnen vervangen door louter economische structuren.

Preek 7e zondag, door het jaar A, 19/20 februari 2011

De kern is steeds gebrek aan liefde. Wie liefheeft, kan veel verduren. Wie liefheeft is vindingrijk. Wie liefheeft ziet de ander met nieuwe ogen. Wie liefheeft ziet kansen die een ander niet ziet. Jezus ziet alle mensen met Gods Vader-ogen. Hij ziet geen vijanden, Hij ziet zelfs in de Farizeeën en Schriftgeleerden en Oudsten die Hem vals veroordelen, nog altijd kinderen van God.

Preek 7e zondag, door het jaar C, 18 februari 2007

Jezus vraagt aan ons dat wij elkaar blijven zien door de ogen van die vader, elkaar als broers en zussen blijven zien. Dat we menselijke zwakheden incalculeren, niet met een berekend risico, maar met een voorschot van liefde. Jezus vraagt dat we onze vijanden blijven zien als kinderen van God, die nog altijd kans maken op bekering.

Preek 7e zondag, door het jaar B, 18/19 februari 2006

Hoe komt het dat een preek over de zonde zo snel als negatief, als bedrukkend, bestraffend of kleinerend wordt ervaren? Dat komt, omdat velen niet zien waar het bij vergeving om gaat; Gods liefde. Dit Evangelie over de lamme toont Gods liefde. Gods liefde geneest deze mens in het diepst van zijn ziel en geeft als teken daarvan ook de genezing van zijn lichaam. Zo kan iedereen beseffen dat God hierin aan het werk is.
Back To Top