Ga naar hoofdinhoud

Preek 7e zondag, door het jaar A, 22/23 februari 2014

Als goud het doel wordt, dan lijkt het of alle middelen zijn toegestaan, als je maar goud haalt. Zo is het bij ons niet; het goud zit al in dat wat we doen, het goud zit in onze houding, in onze woorden, in onze liefde.

Preek 7e zondag, door het jaar A, 19/20 februari 2011

De kern is steeds gebrek aan liefde. Wie liefheeft, kan veel verduren. Wie liefheeft is vindingrijk. Wie liefheeft ziet de ander met nieuwe ogen. Wie liefheeft ziet kansen die een ander niet ziet. Jezus ziet alle mensen met Gods Vader-ogen. Hij ziet geen vijanden, Hij ziet zelfs in de Farizeeën en Schriftgeleerden en Oudsten die Hem vals veroordelen, nog altijd kinderen van God.
Back To Top