Ga naar hoofdinhoud

Preek 8e zondag, door het jaar A, 27 februari 2011

Jezus kerntaak was ons een voorbeeld te geven door trouw te blijven aan zijn roeping, met name tegenover de overheden van die tijd. Zo heeft Hij ons bevrijd van een gevangenschap in zorgen voor morgen en vrijgemaakt om te leven als kinderen van God.

Preek 8e zondag, door het jaar B, 25/26 februari 2006

De priester vult zijn leven in naar het voorbeeld van Jezus, als leraar, als herder, als profeet, als priester, hij draagt het lijden van Christus mee, hij volgt Hem en stelt Hem tegenwoordig. Ook als bruidegom, in die geestelijke zin. Door zijn liefde voor de Kerk als bruid, door zijn woord en voorbeeld, door zijn aandacht voor allen, groot en klein, arm en rijk, jong en oud, ziek en gezond. Die liefde wekt wederliefde, dat geloof wekt geloof, dat voorbeeld wekt navolging. Dat is de vruchtbaarheid van de Kerk als bruid, de vruchtbaarheid van het gebed, de vruchtbaarheid van het offer, de vruchtbaarheid van de navolging van Jezus.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 21/22 mei 2005

Iemands daden, iemands gedrag moet je soms afkeuren, maar daarmee wijs je de persoon nog niet af. Dit is een een oerchristelijke houding die al wortels heeft in het Oude Testament, in de geschiedenis van het Joodse Volk. God vergeeft de zonden, als de zondaar berouw heeft en zijn leven betert, want God bemint zijn schepselen en kent hun zwakheden.
Back To Top