Ga naar hoofdinhoud

Preek 8e zondag, door het jaar A, 27 februari 2011

Jezus kerntaak was ons een voorbeeld te geven door trouw te blijven aan zijn roeping, met name tegenover de overheden van die tijd. Zo heeft Hij ons bevrijd van een gevangenschap in zorgen voor morgen en vrijgemaakt om te leven als kinderen van God.

Preek 8e zondag, door het jaar B, 25/26 februari 2006

De priester vult zijn leven in naar het voorbeeld van Jezus, als leraar, als herder, als profeet, als priester, hij draagt het lijden van Christus mee, hij volgt Hem en stelt Hem tegenwoordig. Ook als bruidegom, in die geestelijke zin. Door zijn liefde voor de Kerk als bruid, door zijn woord en voorbeeld, door zijn aandacht voor allen, groot en klein, arm en rijk, jong en oud, ziek en gezond. Die liefde wekt wederliefde, dat geloof wekt geloof, dat voorbeeld wekt navolging. Dat is de vruchtbaarheid van de Kerk als bruid, de vruchtbaarheid van het gebed, de vruchtbaarheid van het offer, de vruchtbaarheid van de navolging van Jezus.

Preek 8e zondag, door het jaar C, 24/25 februari 2001

Als u zich weleens afvraagt: ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Hier hebt u een goede reden: om het Evangelie te horen zoals vandaag; een kritisch geluid. Jezus houdt ons de spiegel voor. Hij mag dat, hij is de enige met een volmaakt zuivere blik. Zit er een balk in ons eigen oog, dan zijn we zo blind dat we de balk niet eens meer kunnen zien. Hij ziet het. Zijn Woord geeft ons een nieuwe kijk op onszelf.

Preek 8e zondag, door het jaar B, 26 februari 2000

Hoe is Jezus als bruidegom? Hij is de bruidegom die er helemaal is voor de bruid, voor Wie de bruid alles is, voor Wie de bruid de enige is, Die voor haar zijn leven wil geven, die Hij trouw blijft in vreugde en verdriet, in armoede en rijkdom. Hij is de bruidegom die maakt dat de bruid leeft, die haar vruchtbaarheid schenkt, die haar voedt en van alles wat zij nodig heeft, voorziet. Hij is de ware Bruidegom. Toch is het geen droomhuwelijk, vanwege onze menselijke zwakheid en de beperktheid van onze menselijke liefde. Toch blijft Hij trouw zelfs als wij tekortschieten.
Back To Top