skip to Main Content

Preek 8e zondag, door het jaar A, 27 februari 2011

Jezus kerntaak was ons een voorbeeld te geven door trouw te blijven aan zijn roeping, met name tegenover de overheden van die tijd. Zo heeft Hij ons bevrijd van een gevangenschap in zorgen voor morgen en vrijgemaakt om te leven als kinderen van God.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 21/22 mei 2005

Iemands daden, iemands gedrag moet je soms afkeuren, maar daarmee wijs je de persoon nog niet af. Dit is een een oerchristelijke houding die al wortels heeft in het Oude Testament, in de geschiedenis van het Joodse Volk. God vergeeft de zonden, als de zondaar berouw heeft en zijn leven betert, want God bemint zijn schepselen en kent hun zwakheden.
Back To Top