skip to Main Content

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar B, 30/31 mei 2015

De basis van die eenheid is Gods liefde. Liefde is Gods kenmerk. Het is Gods liefde die Hem tot Schepper en Vader maakt. Het is Gods liefde die Hem aanzet om de mensheid te hulp te komen. Het is Gods liefde waarom Hij Zich openbaart als één God in drie Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar B, 2/3 juni 2012

God is geen rekenkundige eenheid. God is geen wiskunde. God is geen natuurkunde. God is geen biologie. Soms moet je eerst accepteren dat God groter is dan al onze denkbeelden, voordat je kunt accepteren dat God zich openbaart als Vader, als Zoon en als heilige Geest.

Preek Hoogfeest Sacramentsdag, jaar A, 28/29 mei 2005

De priester is niet de intelligentste of de belangrijkste, laat staan de machtigste of met de man met de meeste status; nee, het enige dat hem onderscheidt is zijn wijding. En die heeft hij ontvangen voor de priesterlijk bediening omwille van de Heilige, om wille van Christus heilige en heiligende aanwezigheid.
Back To Top