Ga naar hoofdinhoud

Preek Hoogfeest H. Drie-eenheid, jaar A, 11 juni 2017

We vieren vandaag feest om God Zelf, om wie God is en om hoe God zich door Jezus aan ons openbaart; God is volmaakte eenheid en op drie manieren persoonlijk met ons verbonden, God Vader, God Zoon en God heilige Geest.

Preek 10e zondag, feest kerkwijding Sint Jozefkerk, jaar A, 5 juni 2005

Elk huis, wordt een ander huis, als Jezus er binnengaat. Je kunt een huis niet beter opbouwen dan door Jezus uit te nodigen. Een stal wordt een paleis, bij zijn geboorte, een ezel wordt een koninklijk dier als Jezus er op plaatsneemt, gewone vissers worden apostelen, als Jezus ze roept, een tollenaar wordt een weldoener, als hij Jezus in zijn huis ontvangt. En wijzelf ..., wij worden andere mensen als Jezus bij ons te gast is.

Preek 10e zondag, door het jaar A, 4 juni 2005

Jezus zegt: ‘Volg mij’. Jezus zegt niet eerst: ‘Bekeer je, oefen je in het goede, en als je zover bent, dan mag je misschien mijn leerling worden’. Nee, meteen zegt Hij: ‘volg Mij’. Want als je in Jezus’ gezelschap leeft, dan genees je gaandeweg. Jouw genezing begint door Hem te volgen. Met je eerste stap, als antwoord op zijn uitnodiging, begint de genezing van je ziel.
Back To Top