skip to Main Content

Preek 15e zondag, door het jaar B, 14/15 juli 2018

Kies voor Gods Koninkrijk, richt je leven op Gods wetten en Gods Verbond, dan neemt de geschiedenis in jouw leven een keer ten goede. Doe je dat niet, dan blijf je aan de aarde vastgekleefd, dan wordt je naam in het stof van de aarde geschreven in plaats van in de palm van Gods Hand.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 15/16 juli 2017

De profetische kritiek van Fátima is dat de mensheid het heil niet moet proberen te verwerven uit eigen macht, zonder God of tegen God, maar door bekering, door te luisteren, door mee te bewegen met de heilige Geest en de weg van Christus te gaan.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 9/10 juli 2016

Je kunt altijd argumenten vinden om iets niet te doen, om niet barmhartig te zijn, redelijke argumenten zelfs, begrijpelijke argumenten, meestal in de tijdgeest ook acceptabele argumenten. Jezus wil dat allemaal doorbreken vanuit Gods Barmhartigheid.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 11/12 juli 2015.

De leerlingen van Jezus moeten oog krijgen voor de nood van de mensen. Dat is iets nieuws in de tijd van Jezus; dat een rabbi zijn leerlingen, zijn volgelingen uitzendt om iets goeds voor mensen te doen.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 13/14 juli 2013

Waarom zijn veel mensen over God en de hemel gaan spreken als over “Iets”? We zijn minder abstract gaan denken en meer concreet. Kon je vroeger spreken over de Heilige Geest als een persoon. In onze tijd lukt dat nog amper omdat mensen bij een persoon denken aan een romp met hoofd en armen en benen. Voor een theoloog is een persoon vooral een denkend wezen met een eigen identiteit.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 14/15 juli 2012

Wij mogen het verschil maken. Dat is niet arrogant of betweterig. We worden er door Jezus toe uitgenodigd. Verschil maken in liefde voor de naaste, in aandacht en tijd, voor God en elkaar, verschil door een zuivere levensstijl, door eenvoud en echtheid.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 10 juli 2011

Het geheim van het Evangelie is dat Jezus zelf dat Woord is. Als zijn Woord ons hart bereikt en neerdaalt in de diepte, komt Hijzelf tot leven in ons hart. Zo kan zijn Woord in ons vrucht dragen.
Back To Top