Ga naar hoofdinhoud

Preek 15e zondag, door het jaar C, 9/10 juli 2022

Een onzichtbare God, zichtbaar geworden in Jezus, en toch blijft God een mysterie, blijft Hij verborgen voor onze ogen. Ook Jezus is terug naar de Vader, Hij is aan onze ogen onttrokken. Je loopt dan het risico toch weer je toevlucht te nemen in dat wat je kunt zien. Dat is de eeuwige bekoring, dat we steeds weer ons heil verwachten van wat we kunnen zien.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 14/15 juli 2018

Kies voor Gods Koninkrijk, richt je leven op Gods wetten en Gods Verbond, dan neemt de geschiedenis in jouw leven een keer ten goede. Doe je dat niet, dan blijf je aan de aarde vastgekleefd, dan wordt je naam in het stof van de aarde geschreven in plaats van in de palm van Gods Hand.

Preek 15e zondag, door het jaar A, 15/16 juli 2017

De profetische kritiek van Fátima is dat de mensheid het heil niet moet proberen te verwerven uit eigen macht, zonder God of tegen God, maar door bekering, door te luisteren, door mee te bewegen met de heilige Geest en de weg van Christus te gaan.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 9/10 juli 2016

Je kunt altijd argumenten vinden om iets niet te doen, om niet barmhartig te zijn, redelijke argumenten zelfs, begrijpelijke argumenten, meestal in de tijdgeest ook acceptabele argumenten. Jezus wil dat allemaal doorbreken vanuit Gods Barmhartigheid.

Preek 15e zondag, door het jaar B, 11/12 juli 2015.

De leerlingen van Jezus moeten oog krijgen voor de nood van de mensen. Dat is iets nieuws in de tijd van Jezus; dat een rabbi zijn leerlingen, zijn volgelingen uitzendt om iets goeds voor mensen te doen.
Back To Top