Ga naar hoofdinhoud

Preek 15e zondag, door het jaar C, 9/10 juli 2022

Een onzichtbare God, zichtbaar geworden in Jezus, en toch blijft God een mysterie, blijft Hij verborgen voor onze ogen. Ook Jezus is terug naar de Vader, Hij is aan onze ogen onttrokken. Je loopt dan het risico toch weer je toevlucht te nemen in dat wat je kunt zien. Dat is de eeuwige bekoring, dat we steeds weer ons heil verwachten van wat we kunnen zien.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 9/10 juli 2016

Je kunt altijd argumenten vinden om iets niet te doen, om niet barmhartig te zijn, redelijke argumenten zelfs, begrijpelijke argumenten, meestal in de tijdgeest ook acceptabele argumenten. Jezus wil dat allemaal doorbreken vanuit Gods Barmhartigheid.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 13/14 juli 2013

Waarom zijn veel mensen over God en de hemel gaan spreken als over “Iets”? We zijn minder abstract gaan denken en meer concreet. Kon je vroeger spreken over de Heilige Geest als een persoon. In onze tijd lukt dat nog amper omdat mensen bij een persoon denken aan een romp met hoofd en armen en benen. Voor een theoloog is een persoon vooral een denkend wezen met een eigen identiteit.

Preek 15e zondag, door het jaar C, 11/12 juli 1998

Hoe gaat het in een gemeenschap als de onze? Zijn er bij ons geen eenzamen? Geen mensen die gebaat zijn bij vriendschap en sympathie, met oprechte aandacht? Als wij bij dat gesprek hadden gestaan tussen Jezus en de wetgeleerde, wat hadden wij dan gedacht?
Back To Top