Ga naar hoofdinhoud

Preek 16e zondag, door het jaar A, 22/23 juli 2023

Dit weekend is er de werelddag voor grootouders en ouderen. We horen de wijsheid over Gods goedheid en mildheid. We horen Paulus over onze menselijke zwakheid en Jezus die ons de parabel van het zaad en het onkruid uitlegt.

Preek 16e zondag, door het jaar A, 18/19 juli 2020

Net als verleden week zondag spreekt Jezus deze zondag over een zaaier. Ook nu gaat het over de opbrengst, de oogst, maar ook over de problemen, de tegenvallers en de tegenwerking; maar vooral over de vraag hoe we om moeten gaan met het kwaad in ons leven.

Preek 16e zondag, door het jaar C, 21 juli 2019

Wat is gastvrijheid? Waar draait het om wanneer we gasten ontvangen? Deze zondag biedt ons een bijbels en evangelische kijk daarop. In de Kerk ervaren we Gods gastvrijheid als we Gods Verbond vieren.

Preek 16e zondag, door het jaar B, 21/22 juli 2018

Voor een Christen is het hoogtepunt en de toekomst van de mens, niet een spelende of een digitale mens, ook niet een producerende of consumerende mens, ook niet een zichzelf verwerkelijkende ik-gerichte narcistische mens. De toekomst is ons getoond en geschonken in Jezus Christus.

Preek 16e zondag, door het jaar C, 16/17 juli 2016

Jezus komt om ons te bevrijden en Martha heeft bevrijding nodig, maar waarvan? Niet van haar gastvrijheid, dat is een talent en een deugd. Ook niet van haar organisatietalent, ook dat een een gave van God. Waarvan moet Martha dan bevrijd worden? Ik schat zo in dat zij bevrijd moet worden van haar zorgelijkheid en haar te grote aandacht voor het lichamelijk welzijn.

Preek 16e zondag, door het jaar A, 19/20 juli 2014

Jezus zegt: “Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, …” Oei, dat valt niet mee, dan moet je onrecht verduren en het volhouden tot de momenten van de oogst.
Back To Top