Ga naar hoofdinhoud

Preek 17e zondag, door het jaar A, 25/26 juli 2020

Wat is de grootste schat in je leven, waar heb je alles voor over? Vandaag horen we Jezus spreken over een schat en over een parel, maar ook over tandengeknars. We zijn hier samen om onze blik weer te richten op Gods Koninkrijk en vrij te worden zodat we kiezen voor God en de naaste.

Preek 17e zondag, door het jaar A, 26 en 27 juli 2008

Zoals liefde niet gediend is met techniek die alles gemakkelijk maakt, maar alleen bij zelfbeheersing en opofferingsgezindheid, zo zal onze wereld niet gered worden door meer technische vindingen, maar alleen door echte wijsheid. Die wijsheid is Vlees en Bloed geworden in Jezus.
Back To Top