skip to Main Content

Preek 19e zondag, door het jaar B, 11/12 augustus 2018

Onze verwachtingen kunnen soms een bron zijn van genade wanneer God onze verwachtingen vervult. Onze verwachtingen kunnen ook een grote hindernis zijn en ons van God afhouden, wanneer onze verwachtingen ons aangepraat zijn door de wereld, door kleinmenselijke verlangen of onvolwassen behoeften.

Preek 19e zondag, door het jaar A, 9/10 augustus 2014

Kun je in deze tijd wel van je geloof getuigen, getuigen van Christus, in een wereld die onverdraagzamer lijkt te worden voor alles wat niet algemeen is geaccepteerd? Ja, dat is mogelijk omdat Christus je uitnodigt en zolang jij je blik in geloof op Hem gericht houdt. Dat ervaart Petrus. Zolang Hij vooruit gaat omdat Jezus zegt: “Kom”, en hij Hem nadert in geloof, trotseert hij alle tumult om hem heen. Maar zodra hij zich laat afleiden door de golven, de wind en hoe alles raast en kolkt, dan krijgen deze grip op hem en zinkt hij weg in vertwijfeling.

Preek 19e zondag, door het jaar B, 12 augustus 2012

De Communie is geen eenmalige toverpil. We vieren de Eucharistie steeds opnieuw. De Eucharistie, met het Woord en het Sacrament, voedt en versterkt de band met Christus en is met alle sacramenten samen als een medicijn tegen een ziekmakende cultuur, omdat het Jezus Zelf is die de genezing in ons bewerkt.

Preek 19e zondag, door het jaar B, 9/10 augustus 2003

Ontdek Hem als het enige échte voedsel, als Degene die jouw leven betekenis en richting geeft, ontdek Hem zo totaal tot je weet dat je in feite geen ander voedsel meer nodig hebt. Tot je één bent met Hem en jijzelf bode bent geworden van zijn koninkrijk.
Back To Top