Ga naar hoofdinhoud

Preek 20e zondag, door het jaar B, 18/19 augustus 2018

Vandaag horen we opnieuw over Jezus als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is Hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem aanvaarden. Dat is één worden met Hem, niet alleen met zijn lichaam, maar met heel zijn leven, wat Hij ons leert, wat Hij ons voordoet.

Preek 20e zondag, door het jaar A, 19/20 augustus 2017

Wij mogen deze vrouw uit het Evangelie dankbaar zijn, dat zij heeft volgehouden en zich niet heeft laten vangen door hoogmoed of gekrenkte trots, door meningsverschillen uit de geschiedenis. Haar vasthoudendheid is een voorbeeld voor ons. 

Preek 20e zondag, door het jaar A, 16/17 augustus 2014

Het Rijk van God is niet goedkoop, is niet gratis en wordt duur betaald, we zien het in de kruisdood van Jezus. Het geweld van de wereld moeten we krachtig bestrijden, maar we overwinnen het alleen met een grote liefde, een wijze liefde, een geduldige liefde en een trouwe liefde.

Preek 20e zondag, door het jaar C, 17/18 augustus 2013

Hoe oud we ook zijn we worden allemaal geroepen om God te blijven zoeken, met grote inzet en doorzettingsvermogen, om naar Gods stem in ons leven te luisteren, ons niet te verliezen in eten en drinken en luxe, om steeds innerlijk vrij te worden en met Gods plan mee te werken.

Preek 20e zondag, door het jaar B, 18 augustus 2012

Bewandel de weg der wijsheid! Kennis is iets wat we bezitten, wijsheid is iets wat we zijn. Als we Jezus levensgedrag wijs vinden, als we er in willen geloven laat dan het deelnemen aan de Eucharistie delen zijn in zijn levensstijl, zijn bezieling, zijn levenskracht.
Back To Top