skip to Main Content

Preek 20e zondag, door het jaar B, 18/19 augustus 2018

Vandaag horen we opnieuw over Jezus als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is Hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem aanvaarden. Dat is één worden met Hem, niet alleen met zijn lichaam, maar met heel zijn leven, wat Hij ons leert, wat Hij ons voordoet.

Preek 20e zondag, door het jaar A, 19/20 augustus 2017

Wij mogen deze vrouw uit het Evangelie dankbaar zijn, dat zij heeft volgehouden en zich niet heeft laten vangen door hoogmoed of gekrenkte trots, door meningsverschillen uit de geschiedenis. Haar vasthoudendheid is een voorbeeld voor ons. 
Back To Top