Ga naar hoofdinhoud

Preek 20e zondag, door het jaar B, 18/19 augustus 2018

Vandaag horen we opnieuw over Jezus als het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zijn Lichaam tot je nemen, aannemen, aanvaarden, is Hem tot je nemen, Hem aannemen, Hem aanvaarden. Dat is één worden met Hem, niet alleen met zijn lichaam, maar met heel zijn leven, wat Hij ons leert, wat Hij ons voordoet.

Preek 20e zondag, door het jaar B, 18 augustus 2012

Bewandel de weg der wijsheid! Kennis is iets wat we bezitten, wijsheid is iets wat we zijn. Als we Jezus levensgedrag wijs vinden, als we er in willen geloven laat dan het deelnemen aan de Eucharistie delen zijn in zijn levensstijl, zijn bezieling, zijn levenskracht.
Back To Top