Ga naar hoofdinhoud

Preek 27e zondag, door het jaar B, 3 oktober 2021

Jezus spreekt over het huwelijk, hoe uniek en kostbaar het is (Mc. 10, 2-16) Om het ons uit te leggen, gaat Hij terug naar het begin van de schepping. Jezus weet ook wat huwelijkstrouw en huwelijksliefde kan kosten aan pijn en lijden; Hijzelf is de bruidegom die zijn leven geeft voor zijn bruid, de Kerk.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 3/4 oktober 2020

Dit weekeinde horen we de parabel over de wijngaard van de Heer. Je kunt dan denken aan de vruchten van de oogst zoals op oogstdankdag, maar de gedachten van Jezus gaan uit naar de vruchten uit ons hart, vruchten van goedheid en liefde. De Eucharistie die wij vandaag mogen vieren is de vrucht uit zijn hart, vrucht van zijn liefde voor ons.

Preek 27e zondag, door het jaar C, 5/6 oktober 2019

Vandaag gaat het over een krachtig geloof, over bescheidenheid en over moed houden als de situatie uitzichtloos is. We vieren Eucharistie om kracht te vinden in Gods Woord en Sacrament om zo ons geloof en de onderlinge liefde te versterken.

Preek 27e zondag, door het jaar B, 3/4 oktober 2015

We zien het scheiden soms als weg naar het geluk, terwijl God een andere weg naar het geluk wijst. Dat betekent dat wij moeten omdenken, andersom gaan denken, dat is bekeren, innerlijk veranderen, dan pas kan de schoonheid van het huwelijk zich ten volle kunnen openbaren, het huwelijk van man en vrouw zoals God het heeft bedoeld en zoals Jezus het heeft hersteld.

Preek 27e zondag, door het jaar A, 4/5 oktober 2014

De echte offerande is onzichtbaar; die gebeurt in het dagelijks leven, in elk moment waarin we iets van onszelf prijsgeven omwille van God, omwille van de naaste, omwille van gerechtigheid, omwille van de vrede, omwille van de liefde. Ieder goed woord, elk moment dat we ons inhielden omwille van de ander, waarin we onze tegenzin overwonnen, ons geduld bewaarden; zeg maar alles wat Paulus in zijn hooglied van de liefde noemt. Dat is het echte offer dat wij inbrengen.
Back To Top