Ga naar hoofdinhoud

Preek 29e zondag, door het jaar B, 20/21 oktober 2018

Hoe bidden wij? In het Evangelie ontmoeten we twee jongen mannen die in hun vrijmoedigheid iets aan Jezus vragen. Net als zij moeten ook wij leren dat het eerst gaat om de navolging van Christus. Hij geeft zijn leven.

Preek 29e zondag, door het jaar B, 20/21 oktober 2012

De ziekenzalving is een sacrament dat Jezus ons heeft nagelaten. Een sacrament dat ik graag vergelijk met Jezus in de Hof van Olijven. Er staat dat er een engel kwam om Hem te sterken. Ook Jezus had kracht uit de hemel nodig om die erbarmelijke weg van het lijden aan te durven. Hij heeft die kracht ontvangen en Hij heeft het volbracht.

Preek 29e zondag, door het jaar B, 21/22 oktober 2006

Jezus vraagt: ‘Zijn jullie in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt wordt?’ Het gaat hierbij om strijd, om een innerlijke strijd. Je hebt meer te strijden met jezelf dan met anderen. Strijd met Christus mee, met de engelen mee, met de heiligen mee, strijd; maar strijd eerst tegen alles wat in jezelf is blijven hangen van de oude mens, de oude Adam en Eva.

Preek 29e zondag, door het jaar B, wereldmissiedag, 21/22 oktober 2000

Als we kijken naar het gebed wat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader, dan komt daar het woord IK niet in voor! Het christendom is een godsdienst van relaties. Het is door onze relatie met God dat we in relatie met elkaar kunnen leven. En daar waar mensen met elkaar in liefde leven, daar is God aanwezig.
Back To Top