Ga naar hoofdinhoud

Preek 29e zondag, door het jaar C, 19/20 oktober 2019

Het gebed kan ons soms tegenstaan, maar als we dan toch aan het gebed voorrang geven, is het altijd vruchtbaar: je hart komt tot rust, de stress gaat eraf, je denkt nog net aan iets wat je dreigde te vergeten, maar bovenal, je voedt de verbondenheid met de bron van ons leven.

Preek 29e zondag, door het jaar C, 21 oktober 2001

Jezus bidt altijd. Waarom en hoe? Omdat Hij alles doet in samenwerking met zijn Vader in de hemel. Zijn spreken is gebed, zijn zwijgen is gebed, zijn lopen en zitten, zijn slapen-gaan en opstaan. In alles zoekt Hij de wil van de Vader te doen.
Back To Top