skip to Main Content

Preek 30e zondag, door het jaar A, 24/25 oktober 2020

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Dit is de kern van het Evangelie van vandaag. We mogen God beminnen in het vieren van de Eucharistie en daarna naar huis om de naaste te beminnen met heel ons hart, met al wat we hebben en wat we zijn.

Preek 30e zondag, door het jaar C, 26/27 oktober 2019

Wie zijn wij, zijn we de Farizeeër of zijn we de tollenaar die vandaag naar de tempel komt. Het gaat niet over vooraan zitten of achteraan staan, maar om de houding van ons innerlijk. Uiteindelijk gaat het om navolging van Jezus.

Preek 30e zondag, door het jaar B, 27/28 oktober 2012

Misschien kunnen we van Bartimeüs leren om los van wat de omgeving zegt, toch te blijven getuigen. Wel vermoed ik dat we pas net zo vrijmoedig worden als ook wij ervaren hoe hard we Jezus nodig hebben. Als wij onze eigen handicaps onder ogen zien, kunnen we hem aanroepen als onze Heer, wat de omgeving ook zegt.
Back To Top