Ga naar hoofdinhoud

Preek 30e zondag, door het jaar A, 24/25 oktober 2020

Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Dit is de kern van het Evangelie van vandaag. We mogen God beminnen in het vieren van de Eucharistie en daarna naar huis om de naaste te beminnen met heel ons hart, met al wat we hebben en wat we zijn.

Preek 30e zondag, door het jaar A, 22/23 oktober 2011

Echte naastenliefde heeft haar bron in God. Daarom is naastenliefde onlosmakelijk verbonden met liefde voor God. Wij mogen ruim zijn in onze liefde en er vol op vertrouwen dat Hij onze inzet in de juiste proporties houdt.

Preek 30e zondag, door het jaar A, 25/26 oktober 2008

Als Hubertus, op Goede Vrijdag in het jaar 683, hij is dan ongeveer 28 jaar oud op jacht gaat, gebeurt hem hetzelfde als wat de apostel Paulus overkomt bij Damascus. Hij wil een hert neerschieten, maar op dat moment ziet hij een lichtend kruis en hoort een stem. Die stem zegt dat hij naar Lambertus moet gaan, de bisschop van Maastricht, later bekend als de heilige Lambertus.

Preek 30e zondag, door het jaar A, 26/27 oktober 2002

Jezus zegt: God én de naaste zijn allebei het belangrijkst. Zonder naastenliefde wordt Godsdienst koud en hard. Zonder God wordt menselijke liefde doelloos en dikwijls egoïstisch met soms een schijn van naastenliefde.
Back To Top