skip to Main Content

Preek 30e zondag, door het jaar B, 27/28 oktober 2012

Misschien kunnen we van Bartimeüs leren om los van wat de omgeving zegt, toch te blijven getuigen. Wel vermoed ik dat we pas net zo vrijmoedig worden als ook wij ervaren hoe hard we Jezus nodig hebben. Als wij onze eigen handicaps onder ogen zien, kunnen we hem aanroepen als onze Heer, wat de omgeving ook zegt.
Back To Top