Ga naar hoofdinhoud

Preek 32e zondag, door het jaar A, 11/12 november 2017

In de evolutie gaat het om de sterksten, met de beste genen, die het best reageren op veranderingen, die de anderen de baas blijven. De wijsheid van God staat voor een andere evolutie, die je ook een revolutie mag noemen. Dat is de eigenlijke oorsprong van de mens, van de wijsheid, van inzicht, van Godsdienst, van naastenliefde, van kunst en schoonheid.

Preek 32e zondag, door het jaar C, 9/10 november 2013

Stabiele huwelijken zijn de basis voor stabiele kinderen en zijn de basis voor een stabiele samenleving. De mens in een goed monogaam huwelijk is gelukkiger omdat hij meer in zijn eigen biotoop leeft. Voor ons als gelovigen komt daarbij dat we geloven dat God dit zo bedoeld heeft. Het monogame huwelijk weerspiegelt ook iets van Gods onverbrekelijke trouw, van God die ons niet in de steek laat.

Preek 32e zondag, door het jaar B, 10/11 november 2012

Die typische Katholieke blijheid en zorgeloosheid. We vinden het bij Jezus in de parabel over de vogels in de lucht. Ze maaien niet en zaaien niet. Uw hemelse Vader voedt ze. Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Toch gaat het niet om louter zorgeloosheid. Het gaat erom dat wij mensen steeds eerst voor Gods willen kiezen. Altijd eerst voor Gods wil. Dan mag je ook vertrouwen dat God zal zorgen voor de dingen die jij nodig hebt.

Preek 32e zondag, door het jaar A, 5 november 2011

De priester gaat voor, maar de liturgie veronderstelt ook onze eigen inbreng. Bidden wij mee, zingen wij mee, staan wij, knielen wij, belijden we ons geloof? Maken we de Heilige Mis samen tot een feest voor de bruidegom?
Back To Top