Ga naar hoofdinhoud

Preek 33e zondag, door het jaar C, 16/17 november 2019

Een ecologische bekering is in feite een gewone christelijke bekering, maar dan met meer oog voor milieu, klimaat, cultuur en samenleving; meer aandacht voor sociale gerechtigheid, een grotere liefde voor de schepping en de naaste.

Preek 33e zondag, door het jaar B, 17/18 november 2012

Het lijkt er dus op dat we leven in de tijd van de strijd, al twintig eeuwen. En als we denken dat die strijd niet nodig is, omdat de wereld ook goede dingen doet dan verkijken we ons op de werkelijkheid. De wereld verheft de mens niet naar een hoger ethisch niveau. Zelfs de grote wereldgodsdiensten slagen maar daar ten dele in. Alleen zij die zich ten volle toevertrouwen aan Christus en Hem consequent navolgen zullen met Christus de wereld redden uit de ondergang.
Back To Top