Ga naar hoofdinhoud

Sacramentsprocessie anno 2018

Op zondag 3 juni jl., Sacramentsdag, werd na de Mis in de Sint Willibrorduskerk een korte Sacramentsprocessie gehouden. Voor sommige parochianen was dit een herinnering van lang geleden, maar in Limburg en veel andere landen is dit een jaarlijks gebruik.

Sila moet blijven

Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de parochie?

State of the Church september 2016

Jullie weten ongetwijfeld dat de “State of the Union” jaarlijks in januari wordt gehouden door de president van de Verenigde Staten, gericht aan de leden van het Amerikaanse Congres. Hij behandelt dan de staat van het land.

Mijn laatste biecht was …

Misschien heeft het met het jaar van Barmhartigheid te maken, maar de laatste tijd gebeurt het nogal eens dat iemand…

Vergeving en kwijtschelding

Paus Franciscus heeft voor het jaar van Barmhartigheid de Heilige deuren geopend en een speciale aflaat afgekondigd. Wat is nu eigenlijk een aflaat en hoe verhoudt die zich tot de Biecht?

Gebed tot de heilige familie van paus Franciscus

Gebed van paus Franciscus voor de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode (5 tot 19 oktober 2014 te Rome) met het thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.

Pausbezoek aan Nederland

In mijn column, verleden jaar, in Katholiek Nieuwsblad (5 april 2013), schreef ik aan het slot het volgende: "Als de…

Wat is Pax zonder Christi?

De werkorganisatie ‘Pax Christi’ wijzigt haar naam. ‘Christi’ gaat eraf en ‘Pax’ blijft over.
Back To Top