Ga naar hoofdinhoud

Verbonden in God

In mijn vorige column sprak ik over Johannes die Jezus kende als mens, familielid en gelovige Jood. Maar hij kende…

Jezus kennen

Dit weekend zijn we te gast bij Johannes de Doper. In het Evangelie zegt hij over Jezus: “Ook ik kende…

Blijde Boodschap

Ik mag u een Blijde Boodschap verkondigen; Goed Nieuws. Het gaat over Bevrijding met een hoofdletter. Maar wat is Bevrijding…

Ora et labora

Verleden hoorden we de profeet Jesaja: “Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het…

Waakzaam in liefde en trouw

“Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.” (Matteüs 24, 37-44). Dat horen we in…

Cultuur van genoeg

Jaren geleden waren de pyramide-constructies in het nieuws. Een beleggingsmaatschappij kwam met beloftes van een bijzonder hoog rendement, maar dat…

Gewetensonderzoek

Wij kennen in de Kerk de traditie van het gewetensonderzoek. Daarbij probeer je in je ziel te kijken en je…

Altijd bidden

Waar zit u met uw gedachten? Bij de energierekening? Zijn er andere zorgen die u bezighouden, zoals de gezondheid van…

Eenvoudig model

Volgt u het nieuws? Dan hebt u ongetwijfeld meegekregen dat het vertrouwen in de politiek nog nooit zo laag is…

Samenwerken

Zondag horen we de parabel over de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16, 1-13). Waarom neemt Jezus een bedrieger als voorbeeld? Het…

Met Jezus mee

Denkt u nog weleens terug aan de eerste helft van de vorige eeuw. Laatst was er een televisieprogramma over. Volle…

Leren luisteren

Hoe kan je luisteren? Hoe kan je God verstaan? Is het mogelijk dat wij de stem van God zo verstaan…

Back To Top