skip to Main Content

Samenwerken

Zondag horen we de parabel over de onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16, 1-13). Waarom neemt Jezus een bedrieger als voorbeeld? Het…

Met Jezus mee

Denkt u nog weleens terug aan de eerste helft van de vorige eeuw. Laatst was er een televisieprogramma over. Volle…

Leren luisteren

Hoe kan je luisteren? Hoe kan je God verstaan? Is het mogelijk dat wij de stem van God zo verstaan…

Ouderdom

Onlangs trof ik op de site van de Belgische bisschoppen (kerknet.be), een aantal uitspraken van paus Franciscus over ouderdom. Zoals:…

Zonder muren

“Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeen gebouwd. Naar U trekken de stammen op, de stammen van Gods volk” Psalm 122,2.…

Doe ook zo

Het lijkt zo ver weg, het verhaal van de barmhartige Samaritaan dat we zondag kunnen horen. Een verhaal van tweeduizend…

Noodzakelijk

Waarom gaan mensen minder naar de kerk, bidden zij minder, zoeken zij Christus en zijn Evangelie minder? Er zullen allerlei…

God drie in een

Wie of wat is God? Bent u wel eens bezig met die vraag? Als kind was ik al volledig overtuigd…

Model van eenheid

We zitten in de tijd tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Komende zondag wordt ook wel Wezenzondag genoemd: Jezus is vertrokken, de…

Martelaarschap

“Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar…

Verlost van faalangst

Hebt u weleens gefaald? Kent u dat gevoel? Anderen zijn geslaagd, jij niet. Je schaamt je, je hebt het gevoel…

Terugkijken en zien

Vindt u het vreemd dat in de wereld wordt getwijfeld aan Jezus' verrijzenis? Ik niet, het is zo'n andere werkelijkheid.…

Back To Top