Ga naar hoofdinhoud

De paus heeft met een brief aan het Volk Gods gereageerd op het misbruik in Pennsylvania. Bij het verschijnen van deze brief van paus Franciscus zie ik veel reacties in de media. Redactionele stukken, maar ook columns op het internet.

Kort gezegd vallen daarbij twee dingen op.

  1. Men vindt dat de oproep tot boete zich op de verkeerde groepen richt. Het moet meer over de daders gaan en er moet zorg zijn voor de slachtoffers.
  2. Wanneer komt de Kerk nu eens met concrete daden? Aan mooie woorden hebben we niets.

Natuurlijk is de paus zich deze vragen en verwijten bewust. Toch roept hij in deze brief op tot een brede kerkelijke inzet voor vasten en gebed, voor boete. Daarmee wil hij dat we eerst bij God aankloppen, als Kerk schuld erkennen, God met grote aandrang vragen ons hierin te hulp te komen. In feite geeft de paus hiermee aan dat het probleem zo overstijgend en hardnekkig is dat alles wat in de media geroepen wordt, nog lang geen oplossing biedt. Het kwaad zit dieper.

Een groot en maatschappij-breed probleem concentreert zich nu op de Kerk. De Kerk moet hierin het voortouw nemen, dat is haar taak. Het vraagt bekering van hoog tot laag. Dat slaagt alleen als we bij God beginnen, bidden en vragen om de heilige Geest. Alleen met Gods hulp zullen maatregelen ook echt resultaat hebben.

Pastoor Michel Hagen

Back To Top