Ga naar hoofdinhoud

Gebed om negen dagen achtereen te bidden

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Heer, onze God, op voorspraak van uw heiligen smeken wij om uw bescherming tegen de dreiging van het Coronavirus, waarbij vooral zieken en kwetsbare mensen het eerste slachtoffer worden. Wij vragen u om onze parochie daarvoor te behoeden en bijzonder ook die landen waar deze ziekte het grootste gevaar oplevert.


Verkorte litanie van alle heiligen

God, hemelse Vader,
ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.

God, Heilige Geest,
ontferm U over ons.

Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons.

Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël,
bidt voor ons.

Alle heilige engelen van God
bidt voor ons.

Heilige Elia,
bid voor ons.

Heilige Jozef,
bid voor ons.

Heilige Johannes de Doper,
bid voor ons.

Alle heilige patriarchen en profeten,
bidt voor ons.

Heilige Petrus en Paulus,
bidt voor ons.

Heilige Lucas,
bid voor ons.

Heilige Maria Magdalena,
bid voor ons.

Alle heilige leerlingen van de Heer,
bidt voor ons.

Heilige Laurentius,
bid voor ons.

Heilige Martelaren van Gorcum,
bidt voor ons.

Heilige Paulus Miki en gezellen,
bidt voor ons.

Heilige Perpetua en Felicitas,
bidt voor ons.

Heilige Teresa Benedicta van het Kruis,
bid voor ons.

Alle heilige martelaren en martelaressen,
bidt voor ons.

Heilige Blasius,
bid voor ons.

Heilige Augustinus,
bid voor ons.

Heilige Servatius,
bid voor ons.

Heilige Willibrord,
bid voor ons.

Heilige Bonifatius,
bid voor ons.

Heilige Franciscus van Sales,
bid voor ons.

Heilige Paulus de zesde,
bid voor ons.

Heilige Johannes Paulus de tweede,
bid voor ons.

Heilige John Henry Newman,
bid voor ons.

Heilige Catharina van Siena,
bid voor ons.

Heilige Theresia van Avila,
bid voor ons.

Heilige Theresia van Lisieux,
bid voor ons.

Alle heilige bisschoppen en kerkleraren,
bidt voor ons.

Heilige Antonius Abt,
bid voor ons.

Heilige Cosmas en Damianus,
bidt voor ons.

Heilige Sebastiaan,
bid voor ons.

Heilige Jeroen van Noordwijk
bid voor ons.

Heilige Rochus,
bid voor ons.

Heilige Petrus Canisius,
bid voor ons.

Heilige Carolus Borromeus
bid voor ons.

Heilige Vincentius de Paul,
bid voor ons.

Heilige Johannes Maria Vianney,
bid voor ons.

Heilige Johannes Bosco,
bid voor ons.

Heilige Pater Pio,
bid voor ons.

Heilige Liduina
bid voor ons.

Heilige Rosa van Lima,
bid voor ons.

Heilige Rosalia
bid voor ons.

Heilige Moeder Teresa,
bid voor ons.

Zalige Maria Teresa van de H. Jozef,
bid voor ons.

Alle heiligen van God,
bidt voor ons.

Christus, Zoon van de Levende God,
ontferm U over ons.

Dat Gij ons spaart,
wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij ons vergeeft,
wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij de wereld behoedt tegen honger en oorlog,
wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij onze parochie behoedt tegen het Coronavirus en andere ziekten,
wij bidden U, verhoor ons.

Christus, aanhoor ons,
Christus, aanhoor ons.

Christus, verhoor ons,
Christus, verhoor ons.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome,
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Laat ons bidden:
God, onze toevlucht en onze kracht,
aanhoor het smeekgebed van uw Kerk,
kom ons in uw goedheid te hulp,
bevrijd ons van ziekten en andere plagen,
bijzonder in deze tijd waarin het Coronavirus
zich over de hele wereld verspreidt
en schenk genezing aan de zieken,
op voorspraak van Maria en alle heiligen,
door Christus, onze Heer. Amen.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Back To Top