Ga naar hoofdinhoud
Sacramentsprocessie Wassenaar kapelaan Boris Plavčić met het H. Sacrament
Sacramentsprocessie Wassenaar kapelaan Boris Plavčić met het H. Sacrament

Op zondag 3 juni jl., Sacramentsdag, werd na de Mis in de Sint Willibrorduskerk een korte Sacramentsprocessie gehouden. Voor sommige parochianen was dit een herinnering van lang geleden, maar in Limburg en veel andere landen is dit een jaarlijks gebruik. Ooit trok het volk Israël door de woestijn en droeg het de Ark van het Verbond mee. In de Sacramentsprocessie draagt een priester of een diaken een Monstrans met daarin het H. Sacrament (zie de foto). Het Brood van de Eucharistie (de Mis) is teken van het Nieuwe Verbond. In de processie liepen de acolieten, misdienaren en de kinderen gekleed in het wit met glanzende blauwe sjerpen voor het Sacrament uit. Daarachter volgden de kerkgangers. Gaat in Limburg de processie door dorp en akkers, deze stoet maakte een rondgang door de kerk en ging daarna het kerkplein op. Daar zegende kapelaan Boris Plavčić met het H. Sacrament de mensen en heel het dorp Wassenaar. Met een Sacramentsprocessie wordt uitgedrukt dat wij Gods volk onderweg zijn met de levende Heer in ons midden, we zijn pelgrims van het Nieuwe Verbond. Zoals de Ark van het Verbond toen zegen betekende voor Gods Volk, zo mag Christus door de Eucharistie zijn zegen geven aan ons allen. Een oud gebruik in een nieuwe tijd, jong en oud waren onder de indruk.

Pastoor Michel Hagen

Back To Top