skip to Main Content

Weer begint de Advent met problemen door de coronapandemie. We weten niet wat we met Kerstavond kunnen doen, maar dit weten we wel: Het wordt Kerstmis en daar bereiden we ons op voor. Hoe? Dat lezen we komende zondag: “Leg uw kleed van rouw en ellende af en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde” (Baruch 5, 7 -9).

Deze oproep: “Leg uw kleed van rouw en ellende af” betekent dat we niet aan Gods hulp en goedheid mogen twijfelen. Als iets menselijk gezien uitzichtloos is, dan is het niet uitzichtloos voor God. En “bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid” betekent dat je weer trots durft te zijn op je geloof, op je band met God, trots dat je Gods Volk bent, dat wij Gods kinderen zijn. Niet de wereld bepaalt onze trots en onze vreugde, God is onze heerlijkheid.

“Sla de mantel van Gods gerechtigheid om!” Dat moet onze weg zijn. Niet wedijveren met de wereld, niet de ratrace van de mammon, invloed, aanzien, opschepperij, luxe, genieten, nog harder en langer werken voor nog iets meer geld. Nee; doe mee met Gods gerechtigheid, ontferm je over de armen, de eenzamen, zij die in de wereld niet in tel zijn, maar die wel Gods lievelingen zijn, doe gerechtigheid, wees zo goed als God.

En dan: “Zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde!” Die kroon op ons hoofd is niet de eer van de mensen of van deze wereld, maar is de fierheid van ons geloof, de liefde voor God en de naaste, het uitzicht op eeuwig leven en de dankbaarheid voor Gods liefdevolle Voorzienigheid. God wil dat dit zichtbaar wordt voor anderen.

Vreugde moet onze kracht zijn; de vreugde dat God met ons verder wil en ons niet vastpint op onze zonden. Nee, Hij wil ze vergeven: Kom naar Me toe, maak nieuwe voornemens, durf je geloof weer helemaal op te pakken, Ik sta aan jullie kant, durf nu ook aan mijn kant te gaan staan en helemaal met Mij mee te doen.

De vreugde van Kerstmis mag nu reeds ons hart vervullen en ons kracht geven nieuwe stappen te zetten achter Jezus aan. Zo komen we weer wat dichter bij God en de naaste; op weg naar Kerstmis.

Plebaan Michel Hagen
Katholiek Nieuwsblad #24 – Week 48 2021

Back To Top