Ga naar hoofdinhoud

De Communie is liefdescommunicatie. De maaltijd van Jezus is een liefdesmaaltijd, het is Brood van liefde en een liefdesbeker. Wat we hier vieren heeft alles met liefde te maken. Maar ……. Je ziet het niet zo gemakkelijk. Het vraagt een nieuwe manier van kijken.

Eucharistieviering 12 en 13 juni 2004, om 19.00 uur en 10.30 uur te Poeldijk, 11.00 Hoek van Holland, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G. – I.H.S.

Preek: C2004DHJ11CSACR1C

Lezingen

E.L.: Gen. 14, 18-20
T.L.: Kor. 11, 23-26
Ev.L.: Luc. 9, 11b-17

Homilie

Liefde. Zo’n mooi en zo’n moeilijk woord. Is er een woord dat op de radio vaker klinkt? Niet in een verslag van de journalist of in de reportage van een reporter. Daarin komt het woord liefde maar zelden voor. Toch is liefde een onderwerp dat bijna elke tien minuten op de popzenders te horen is, niet van diskjockeys of reclamemakers, maar in de liedjes.

Het kwam op in de jaren zestig, ‘I love you’ van de Beatles, filmopname van love and peace in een bed. Liefde, het is sinds die tijd het meest bezongen onderwerp en nog steeds, gaandeweg ook in onze eigen taal. Maar, ….. wat is liefde?

Is het wat we aan de voorkant zien? De hartjes, suikerzoet, met teksten als: leuk, fun, ziel, OK, samen, delen, lach, hart, super, love you, kus me, altijd, blind.

Op die hartjes kom je nooit woorden tegen als: pijn, verdriet, lijden, moeite, geduld, traan, volhouden, afzien, wachten, doorgaan, alleen, vruchtbaar, bescheiden, trouw, overwinnen.

We zijn meestal eenzijdig bezig met liefde, en toch weten we het best; Liefde is niet alleen romantisch, liefde is niet alleen leuk of fun, liefde is zo wijd als de oceaan, maar ook zo klein als een mensenhart kan zijn. Ze zeggen dat liefde kan omkeren in haat en dat liefde blind maakt. Ze zeggen: de liefde van de man gaat door de maag en die van de vrouw via zijn portemonnee. Ze zeggen over liefde ……

Liefde, wat is liefde? Evolutiepsychologen hebben er mooie verklaringen voor, voortplantingsdrang, verlangen naar geborgenheid en veiligheid. Maar als dat dan niet beantwoord wordt, of als er een ander in het spel komt die meer je gevoelens beantwoordt, dan keert de liefde soms in haat. En maakte eerst de liefde blind, zag je andermans gebreken niet, dan maakt de haat je later ook blind, maar dan zie je niets meer van het goede dat er was en dat er is.

Menselijke liefde, zo groot en zo klein. Waarom hebben we het er vandaag eigenlijk over, op Sacramentsdag? De jongeren hebben het goed aangevoeld, de Eucharistie, de Mis heeft alles met de liefde te maken. De Communie is liefdescommunicatie. De maaltijd van Jezus is een liefdesmaaltijd, het is Brood van liefde en een liefdesbeker. Wat we hier vieren heeft alles met liefde te maken. Maar …….

Je ziet het niet zo gemakkelijk. De blos op de wangen kan je zien, de vlinders in je buik kun je voelen, woorden van liefde strelen je ziel, ze kunnen je in slaap sussen, gedachten aan de liefde zijn dan zoet, de liefde van het lichaam is sterk en bindt je aan elkaar, maar de liefde hier in de kerk, de liefde van God, de liefde van Jezus, liefde in Brood en Wijn, daar moet je dan zeker eerst een bril voor opzetten, om dat te kunnen zien?

Of moet je andersom, een roze bril afzetten? De bril waardoor we in deze tijd kijken naar de liefde, zoals de liedjes haar bezingen. Moeten we de bril afzetten van de reclamewereld waarbij de seksuele liefde een handig verkoopmiddel is? Moeten we de bril afzetten van verliefdheid, waardoor we de ander niet zien zoals hij of zij echt is? Moeten we de bril van deze tijd en deze wereld afzetten om oog te krijgen voor een diepere liefde?

Denk eens aan die leerlingen vandaag in het Evangelie. Ze zien de mensen, minstens vijfduizend mannen, staat er, met vrouw en kinderen erbij mag je het aantal misschien wel verdrie- of verviervoudigen. Vijf broden en twee vissen. Is dat alles wat je hebt? De leerlingen weten de oplossing wel. ‘Jezus, stuur de mensen weg’. Dat is hun oplossing,: ‘Stuur de mensen weg’.

Maar is dat liefde? De mensen wegsturen? Misschien wel, dat is toch beter dan dat ze hongerig en wel hier houden!? De leerlingen weten de oplossing: ‘Stuur de mensen weg’. Maar dan Jezus. Hij zegt: ‘geven jullie ze maar te eten’. Is dat liefde, die paar leerlingen met zo’n taak opzadelen? Met een groepje leerlingen duizenden mensen te eten geven. Hebben ze wel geld genoeg om zoveel brood te kunnen kopen?

Het lijkt niet altijd zo lief wat Jezus doet, zeker niet op het moment zelf. Daar is twijfel, discussie en verwarring. Alleen Jezus weet precies wat Hij wil. Hij zegt: ‘Laat de mensen gaan zitten in groepen van vijftig’. Als jij daar nu had gelopen, als jij nu leerling was geweest. Wat had je dan gezegd? Jezus bidt, Hij breekt het brood, geeft jou een paar stukken en zegt, deel dat uit aan de mensen. Zou jij het doen? Zo’n onmogelijke opdracht, sta jij dan niet voor gek, als je duizenden mensen eten ga geven met een paar stukken brood. Is dat liefde van Jezus, jou met zo’n opdracht opzadelen?

God is liefde, alle liefde begint bij God. Maar de liefde van God heeft vele gedaanten. Gods liefde lijkt zich vaak zo anders voor te doen. Waarom? Waarom is Gods liefde niet zo gemakkelijk te herkennen? Waarom vreemde tekenen als brood en wijn. Oude verhalen van Abraham die een offer bracht van brood en wijn aan de priesterkoning Melchisédek. Oude verhalen dat Jezus brood en wijn nam, op de laatste avond voor zijn lijden en sterven.

Waarom zien we de liefde van God in gedaanten van het lijden, als Moeder Teresa het leven van de allerarmsten deelt? Liefde in de gedaanten van een man die trouw blijft aan zijn vrouw die jong dement is geworden en die hem al lang niet meer herkent. Liefde voor de kerk, als je doorgaat in een tijd dat het niet gemakkelijk gaat. De liefde van God gaat door beproevingen heen.

De leerlingen moeten de liefde van God leren kennen, liefde die sterker is dan tegenslag, liefde die volhoudt bij moeilijkheden, liefde die de beproeving doorstaat, liefde die twijfel overwint. We hebben een mooi symbool van de liefde, een hart. Maar Jezus heeft ook een ander teken van liefde gegeven. Een houten kruis. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft. En nog een teken, het teken van vandaag, Brood en Wijn, zijn Lichaam en Bloed, Hij die Zich geeft aan ons, alle eeuwen door.

Het vraagt een nieuwe manier van kijken en luisteren, om in deze maaltijd, in de lezingen, in deze viering, in deze kerk, in deze paus en bisschoppen, priesters en andere werkers, Gods liefde te blijven zien, een liefde die dieper reikt en langer volhoudt, die doorgaat waar gewone mensenliefde eindigt. In dit Brood vind je een liefde die niet in haat kan omkeren, omdat ze geen haat in zich heeft. In dit Brood is Christus Zelf bij je, met een liefde die alles overwint. Zelfs jouw twijfel of angst of ongeloof. Zijn liefde is de grootste. Amen.

Back To Top