skip to Main Content

Viering van boete en verzoening in de parochiekerk van de heilige Jozef te Wassenaar, dinsdag 27 maart 2012, door pastoor Michel Hagen. A.M.D.G.

Lezingen

E.L: Numeri 21,4-9
Psalm 103 II Barmhartige Heer.
T.L.: Filippenzen 2,6-11
Psalm 51 God, herschep mijn hart, maak het zuiver.
EV: Johannes 3,13-17

Homilie/gewetensonderzoek

1

De Bijbel geeft in haar eerste boek het verhaal van de slang in het Paradijs. De slang, de bedrieger, de leugenaar. Vandaag horen we over een heleboel slangen, waardoor veel Israëlieten sterven. Hoe is het met ons? Hoeveel slangen komen wij tegen in het dagelijks leven. Hoe vaak worden we gebeten door die oerleugenaar? Hoe vaak komen wij in opstand tegen de Mozes van deze tijd, tegen Gods Woord, tegen God zelf.
Het Volk in de woestijn klaagt over eten, over drinken, over het leven daar, gebrek aan luxe. Hoe staan wij tegenover de recessie, de crisis? Kunnen we met wat minder verder? Laten we ons meenemen door een klaagcultuur? Helpen we anderen die in de problemen komen, hebben we daar oog voor? Trappen ook wij in de val waardoor we eerst aan onszelf denken en pas veel later aan de anderen?
In de woestijn moesten ze opkijken naar de bronzen slang. Wij zien op naar het kruis, waarop Christus is gestorven. Durven we met onze blik op het kruis ook het lijden in het gezicht te zien. Zien we ook wat de zonden voor gevolgen heeft voor Christus en voor de mensheid?

Bezinnen we ons in een korte stilte.

Zingen wij de eerste strofe van het lied op blz. 4:

2

In de tweede lezing horen we hoe Jezus alles heeft prijsgegeven om ons de weg te wijzen. Niets heeft Hij voor Zichzelf gehouden. Zelfs zijn leven met God heeft Hij met ons willen delen. Hoe hoog achten wij Christus? Is Hij werkelijk mijn leidsman ten leven? Laat ik mij door de media van de wijs brengen, is Jezus voor mij niet méér dan een rabbi in die lange rij van bijzondere mensen? Als Hij wel mijn Heer is, volg ik zijn raadgevingen dan op als Hij mij oproept tot liefde voor God en de naaste? Volg ik zijn voorbeeld na als Hij de last van het kruis niet afwijst maar op zich neemt. Ben ik bereid tot dienstbaarheid, zoals Hij tot slaaf voor de hele mensheid geworden is?
Aan Jezus voorrang geven in het dagelijks leven is heel concreet; zoals zuiverheid van hart en gedachten, trouw aan een gegeven woord.

Bezinnen we ons in een korte stilte.

Zingen wij de tweede strofe van het lied op blz. 4:

3.

Ga nu en zondigt niet meer.

Nicodemus in het Evangelie zoekt Jezus. Hij gaat vanuit de duisternis naar het licht. Ook onze Kerk maakt donkere tijden door. Hoe ben ik omgegaan met de misbruikcrisis in de Kerk? Hoe heb ik gesproken en gedacht. Hoe boos was ik en op wie?
Onze wereld heeft een grote dubbelhartigheid en dubbelzinnigheid. Aan de ene kant wordt seksualiteit geëxploiteerd in media en reclame, in muziek en toneel, in film en farmaceutische industrie. De wereld wil in seksualiteit grensverleggend bezig zijn, geen taboes. Tegelijk is er nu plotseling een grote aandacht voor de fouten, tekorten en zonden binnen de Katholieke Kerk. Hoe gaan we daar zelf mee om? Hollen we mee met de media en praten we hen na of verdiepen we ons echt in de problematiek?

Hoe staan we zelf in onze verhouding tot seksualiteit en vruchtbaarheid? Hebben we zelf fouten gemaakt in dat opzicht? Hoe ben ik met kinderen en kleinkinderen omgegaan? Prudent, zuiver, in woorden, gedachten en daden? Praat ik gemakkelijk dubbelzinnig? Kijk ik porno? Zie ik seksualiteit als een domein dat met het leven en met God te maken heeft?

Jezus wordt omhoog geheven aan het kruis. Wij zien op naar Hem die wij als mensheid hebben doorstoken. Besef ik dat mijn tekorten daar deel van uitmaken?

Bezinnen we ons in een korte stilte.

Zingen wij de derde strofe van het lied op blz. 4:

4.

De Israëlieten in de woestijn zagen op naar de bronzen slang en beseften dat zij zich hadden laten vergiftigen door de oerleugenaar. Als wij opzien naar het kruis, zien wij hoe groot Gods liefde is, God geeft zijn Zoon aan ons. Maar wat doet de mensheid met zijn Zoon. God geeft ons zijn Evangelie. God geeft ons zijn Kerk, zijn Sacramenten. Wat doen wij ermee?
Op weg naar Pasen willen we ons hart onderzoeken. Willen we stil worden, Jezus volgen in zijn nederigheid, zijn dienstbaarheid en zijn liefde. Ook wij maken Goede Vrijdag mee. Ook wij worden geconfronteerd met lijden en verdriet, met tegenslag en pijn. Soms door eigen schuld, soms als deel van het leven, soms door anderen. In deze boeteviering willen we tot God naderen en kracht vragen zodat we anderen kunnen vergeven, zodat we de zware momenten van het leven aan kunnen en vergeving vragen voor onze eigen zonden.

Bezinnen we ons in een korte stilte.

Zingen wij de vierde strofe van het lied op blz. 4:

Back To Top